2 thoughts on “DHS13 IRL

  1. imrik says:

    Om en cheese tar 58 sekunder att käka, tar en trippel trippel cheese 3 * 3* 58 sekunder att äta? Eller kanske… 3^3 * 58 sek (om man inte är tävlingsätare)?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *