Sprutor..

Polio: Check. Behövs aldrig mer igen
Stelkramp: Check. Behövs igen om ca 25 år
Difteri: Check. Behövs igen om ca 25 år
Hepatit A + B: 1/3 Check.

Lite lätt ömmande arm just nu.

Uthämtning av Dukoral för Kolera på tisdag.